Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej


    Matematyka w drugiej klasie gimnazjum zadanie 6. (0–3) Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu w dwudziestoosobowej klasie. uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. zaznacz literę przyporządkowaną odpowiedniej liczbie. 6.1. oceny dobre lub celujące uzyskało łącznie ‪ a / ‪ B / ‪ c / ‪ D / ‪ e uczniów. 6.2.


    Dokument PDF: