Renesans powrót do starożytności - ORPEG


    także w Europie) okres odrodzenia starożytnej kultury i sztuki. • zas ten nazywany jest także renesansem. ... Architektura polskiego renesansu • W polskich miastach wznoszono budowle w stylu renesansowym: ratusze, kamienice, sukiennice (np. w Zamościu). Ratusz w Zamościu.


    Dokument PDF: