scenariusz inzynieria genetyczna do publikacji - Platforma


    TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Streszczenie Pojęcie inżynieria genetyczna ma stosunkowo krótką historię. Pojawiło się dopiero w połowie lat 70-tych, gdy po raz pierwszy stała się możliwa ukierunkowana modyfikacja DNA. Podstawą rozwoju tej dziedziny nauki była seria odkryć, z których wiele zostało


    Dokument PDF: