Opracowała: Inż Aurelia Grabarek


    Ziemia jest to trzecia w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Średnica Ziemi wynosi 12756 km, a promień równikowy 6378 km. Średni ciężar właściwy Ziemi wynosi około 5500 kg/m³. Ziemia krąży po orbicie eliptycznej. Posiada żelazne jądro, stały płaszcz oraz skorupę


    Dokument PDF: