ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość


    dostęp tlenu) na wybrane cechy jakościowe, w tym cechy sensoryczne i stabilność oksydatywną oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Zakres pracy obejmował ocenę


    Dokument PDF: