www wf cm umk pl


    w punkcie CMC, nadmiar powierzchniowy, powierzchnie zajmowanq przez jedna czasteczke zwiazku powierzchniowo czynnego oraz energie swobodnq adsorpcji czasteczki). Atrybutem decyzyjnym klasyfikujqcym niliazki byla wartoéé MIC wobec Staphylococcus aureus. W analizie SAR zastosowano nowe narzedzie, metode DRSA, opartQ o teoriq zbiorów ...


    Dokument PDF: