DE IOSEPHI MACIONIS VITA - Repozytorium UŁ


    De Iosephi Macionis vita 11 Textus in Polonicum translati Hymn o ludziach umarłych (Hymnus de hominibus mortuis) ex lingua Indo- germanica reconstructa, [in:] Tradycje indoeuropejskie w ruchu ausra ńskim, red. I. R. Danka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód ź 2000, s.


    Dokument PDF: