Wprowadzenie do Scilab: macierze - sirius cs put poznan pl


    Macierze są podstawowym typem danych w Scilab. KaŜda macierz definiowana jest przez: liczbę wierszy liczbę kolumn typ danych wypełniających macierz (np. liczby rzeczywiste, 3 całkowite, zmienne bool’owskie, ciągi znaków, wielomiany) Specyficzne macierze: wektory –macierze o wymiarach 1 x n lub n x 1 skalary –macierze o wymiarach ...


    Dokument PDF: