HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE A B D


    Zadanie 12. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Autor był zwolennikiem podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. PRAWDA Według autora skupienie władzy w ręku jednej osoby lub jednego organu może ...


    Dokument PDF: