Inżynieria chemiczna i bioprocesowa - Wydział Chemiczny


    •Skraplacz barometryczny •Pomiar prędkości przepływu płynu za pomocą kryzy pomiarowej •Pomiar prędkości płynu za pomocą rurki Prandtla ZASTOSOWANIA równania Bernoulli’ego.


    Dokument PDF: