Makbet - Streszczenie - BEZ-NAUKI PL


    Makbet i Banko spotykają trzy czarownice. Przepowiadają Makbetowi, że zostanie tanem Kawdoru i przyszłym królem, a jego przyjaciel Banko stanie się ojcem królów. Przepowiednia zaczyna się powoli sprawdzać, gdyż przybywa Rosse i Angus i oznajmiają Makbetowi, że z rozkazu króla Dunkana stał się tanem Kawdoru. Scena IV


    Dokument PDF: