OPIS PATENTOWY PL 210610 - researchgate net


    metalu wlanego do ceramicznej formy odlewniczej. Pomiaru współczynnika przewodności cieplnej dokonuje się w zakresie temperatur technologicznych występujących w przemyśle odlewniczym. Apa-


    Dokument PDF: