Sowiecka polityka, nasza krew - polska1918-89 pl


    kim. Wszystko podporządkowano więc wymogom, jak byśmy dziś powiedzieli, politycznych public relations. „Na przy-kład powstała kwestia, jak ma wyglądać mundur, jak ma wyglądać orzełek, jakie mają być guziki – wspominała Wasilew-ska. – Wiele ciężkich chwil spędziłyśmy w Moskwie, poszukując wzoru dla orła.


    Dokument PDF: