1 CEL OCENY RYZYKA - szczecin pip gov pl


    CEL OCENY RYZYKA Celem oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik (czynniki) chemiczny jest dobranie i podjęcie odpowiednich do ryzyka działań i środków: ochronnych, zapobiegawczych i monitorujących. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w ...


    Dokument PDF: