Analýza lidského genomu v diagnostice – koncepty a jak


    Struktura genu Gen obvykle sestává z exonů oddělených introny , které jsou při posttranskripčních úpravách RNA odstraňovány (proces sestřihu – splicing) a v maturované RNA nejsou přítomny. Z oblasti, kterou zaujímá gen, jen malá část kóduje polypeptidové řetězce. Introny, které jsou


    Dokument PDF: