MATEMATYKA - 12liceum edu pl


    wyznacza równania asymptot poziomych wykresu funkcji 6. Ciągłość funkcji określenie ciągłości funkcji ... wyznaczania wartości pochodnej wpunkcie oraz do wyznaczania funkcji stosuje wzory na pochodne do rozwiązywania zadań dotyczących stycznej do ... funkcji schemat badania własności Uczeń:


    Dokument PDF: