II HISTORIA - parafiazadole pl


    Czapliński Władysław Tajemnice historii Polski do 1864 roku II. 382 Czapliński Władysław Zarys dziejów Polski do 1864 roku II. 379 Czuma Ignacy Moralny koszt współczesnej wojny II. 195 Darowski Roman Szczepanowie nad Dunajcem II. 225 Davies Norman Boże igrzysko. Historia Polski II. 383 Davies Norman Boże igrzysko.


    Dokument PDF: