www cs put poznan pl


    Po omówieniu szczegółów organizacyj-nych przystąpiono do przeglądu przygotowań sesji tematycznych oraz spraw finansowych. Opłata kon-gresowa wynosić będzie 700 PLN, formularz zgłoszeniowy zamieszczo-no na stronie www.kongres.org.pl.


    Dokument PDF: