Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w


    ZN KUL 60 (2018), nr 1 (241) wynaGrodzenie pracownika naukoweGo BiorąceGo udział w realizacji filmu naukoweGo 117 zweryfikować czy sfalsyfikować konkretną teorię. Przykładowo można wskazać na fakt, iż przez dziesięciolecia wykopaliska dostarczały wyłącznie informacji


    Dokument PDF: