Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? - Podyplomie pl


    na podłoże genetyczne – analizy współchoro-bowości, występowania rodzinnego oraz ba- ... że często nerwice mają charakter wieloobjawowych, miesza- ... a coaxial diagnosis of anxiety, dep rs ion al ty. A cP h Scand. 1992;85(3):201-206. 2. Belzer K, Schneier FR.


    Dokument PDF: