OPIS OGÓLNY LASÓW - Nadleśnictwo Olsztyn


    na podstawie stanu lasu na dzień 1 stycznia 2015 roku Sporządził Sprawdził ... Zestawienie składników Planu Urządzenia Lasu - Tom I - Opis ogólny lasów Nadleśnictwa (elaborat). - Tom II - Wykazy zagospodarowania lasu. - Tom III - Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa. - Tom IV - Opis taksacyjny lasu. - Tom V - Operaty dla ...


    Dokument PDF: