Dr inż Łukasz Rogal - IMIM


    Dr inż. Łukasz Rogal 2015. 7. Ł. Rogal, Odlewanie tiksotropowe - nowoczesna technologia wytwarzania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, Mechanik, 12: 19 ...


    Dokument PDF: