Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego


    Z XVI-wiecznym portretem trumiennym – rozmowa 5. Dobre rady Pana Ojca 6. Z pasa słuckiego pożytek 7. Elekcja 8. Krótka historia nawiązania stosunków polsko-francuskich 9. Rokosz 10. Kniazia Jaremy nawrócenie 11. Rejtan, czyli raport ambasadora 12. Wieszanie zdrajców na Rynku Warszawskim w roku 1794 podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 13.


    Dokument PDF: