REFLEKSJA W SERII MATEMATYKA A PRAWO


    201 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. X, A.D. MMXII REFLEKSJA W SERII MATEMATYKA A PRAWO Paweł Czubik* Krzysztof Żółkiewicz LICZBA MOŻLIWYCH RELACJI WIELOSTRONNYCH PODMIOTÓW IURIS GENTIUM ORAZ WYMIAR MATEMATYCZNY „POTENCJAŁU” TRAKTATOWEGO POJEDYNCZEGO PODMIOTU


    Dokument PDF: