Lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne na


    20 Justyna Hallala 737,6 21 Patrycja Grzelak 729,6 22 Daria Kluchcińska 722 23 Ewa Barankiewicz 720 24 Patrycja Pogorzelec 716 25 Michalina Płatkiewicz 713 ... 34 Katarzyna Kaczmarek 693,6 35 Aleksandra Koba 693,2 36 Aleksandra Zajdel 691,2 37 Jan Szwagrzyk 683,6 38 Martyna Edelman 678,4 39 Gabriela Binek 677 ...


    Dokument PDF: