OPIS PATENTOWY PL 214087 - researchgate net


    w pozycji N-3, natomiast w części anionowej oznaczony symbolem X anion nieorganiczny, wybrany z grupy obejmującej: anion tetrafluoroboranowy, chloranowy(VII), jodkowy, heksafluorofosforanowy,


    Dokument PDF: