-2020 „DOBRY CZAS NA BIZNES – KOM2” - marr pl


    CZAS NA BIZNES – KOM2” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. e) Zajęciach- rozumie się szkolenia obligatoryjne, szkolenia wynikające z indywidualnego planu ...


    Dokument PDF: