I Aspirant i Kandydat II Ministrant Śpiewu (choralista


    III Ministrant Światła (ceroferariusz) Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata. W tradycji Kościoła ukształtowały się


    Dokument PDF: