NEW 3 12 2008 9:29 Stránka 167 Dietní doporučení při


    tlaku nad 130/80 mm Hg, dysli- ... který se neobejde bez kognitivně-behaviorální ... dinu cukru v krvi. Patříme k zemím s vysokou průměrnou hladinou cholesterolu. Podle zásad racionální výživy by tuky neměly přesahovat 30 % celkového denního kalorického příjmu. Ve skutečnosti však


    Dokument PDF: