Inżynieria Materiałowa i Konstrukcja Urządzeń - Projekt


    Rysunek wykonawczy (plik N azwisko .dwg ) należy wydrukować i przekazać prowadzącemu zajęcia w ciągu tygodnia od zakończenia zajęć. Literatura: ... Katalog Elfa. 2 1. Zadania do wykonania 1. Wczytać formatkę rysunku złożeniowego formatka .dwg . 2. D odać odpowiednie warstwy dla rysunku jak poniżej.


    Dokument PDF: