JĘZYK POLSKI - operon pl


    Język polski 3 2. Romeo i Julia – miłość wszech czasów Największy talent epoki elżbietańskiej 1 Miłość odmienia serca i czyny – William Szekspir, Romeo i Julia (fragm.) 1 Piękno uczuć i słów – William Szekspir, Romeo i Julia; Kon- stanty Ildefons Gałczyński, Rozmowa liryczna* 1


    Dokument PDF: