HISTORIA - mlodszaeuropa eu


    Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów Hanna Dylągowa Historia Polski 1795-1990 Natalia Jakowenko Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku Jarosław Hrycak Historia Ukrainy 1772-1999 W przygotorvaniu: Hienadź Sahanowicz Historia Białorusi do końka XVIII wieku Zachar Szybieka Historia Białorusi w XIX-XX wieku


    Dokument PDF: