ZAŚLUBINY NIEBA I PIEKŁA -------------------------- ARGUMENT


    WILLIAM BLAKE ZAŚLUBINY NIEBA I PIEKŁA-----ARGUMENT Grzmi Rintrah i ognie swe strząsa w powietrzu nabrzmiałym; Głodne chmury zstępują na głębinę. Niegdyś, zdradliwą ścieżką, i w pokorze, Mąż sprawiedliwy przemierzał długą Dolinę śmierci. Róże się krzewią w zaroślach ciernistych, Na pustych wrzosowiskach


    Dokument PDF: