Historia Polski historią Biblii pisana - researchgate net


    Historia Polski historią Biblii pisana 155 Nowego Testamentu. Jednak najstarsze zachowane tłumaczenia pocho-dzą dopiero z przełomu XIV i XV wieku6.6.


    Dokument PDF: