Matematyka - operon pl


    1 10 · 2 7 + 4 9 · 1 4 5 b 2= 1 1 3 1 2 ł ę ą żż ż ś ć 2 2 : 7 12 1 4 ł ę ą żż ż ś ć 22 2 Oblicz w zeszycie: a) liczbę a i liczbę b, b) sumę liczb a i b, c) iloczyn odwrotności tych liczb, d) porównaj liczbę a i liczbę b. 4. Z tasiemki o długości 2 5 1 2 m sprzedawczyni odcięła: 2 kawałki po 3 4 m, 5 kawał‑ ków ...


    Dokument PDF: