Piotr Chlebowski - bazhum muzhp pl


    subiektywizmu, zarówno co do wartości artystycznej, jak i adekwatności wyboru problematyki, jaką określa seria. Trzeba jednak przyznać, iż wybór jest zasadniczo zbieżny z założeniami przedstawionymi w Uwagach wydawcy. Przede wszystkim zamieszczono tu „wyłącznie utwory religijne, to znaczy takie, w których wypowiadający


    Dokument PDF: