V 67354 POLSKA OPISPATENTOWY RZECZPOSPOLITA LUDOWA


    67354 mia regulatora prądusilnikaodwęzła sumacyj-nego sygnałów prędkości i dołączenia do niego integratora,celemręcznegosterowaniaprędkością.


    Dokument PDF: