IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) [PL]


    błękit Evansa jako barwienie negatywne i 15mmol/L azydek sodu jako konserwant. 1,4mL odczynnika IMAGEN HSV typ 2. Odczyn-nik zawiera oczyszczone, mysie przeciwciała monoklonalne swoiste dla HSV 2, związane z izotiocyjanianem fluoresceiny. Koniugaty są przygotowane w roztworze buforowym sta-bilizowanym proteiną (pH 7,5), zawierającym


    Dokument PDF: