MATEMATYKA - fraszka ujk edu pl


    i leżą na prostej o równaniu =3 +6, przy czym punkt należy również do osi odciętych układu współrzędnych. Wyznacz współrzędne wierzchołków i oraz pole tego trójkąta. Przykładowe rozwiązanie Punkt jest punktem przecięcia prostej ????: =3 +6 oraz prostej do niej prostopadłej przechodzącej


    Dokument PDF: