NAUKA Świat bez tajemnic - opolskie pl


    Świat bez tajemnic W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu otwarto 21 marca laboratorium branżowe wraz z symulatorem jazdy samochodem ciężarowym. Laboratorium powstało w ramach realizowanego przez samorząd województwa opolskiego projektu „Wsparcie kształcenia zawodowe-go w kluczowych dla regionu bran-żach”.


    Dokument PDF: