JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ BIZNESPLAN, ŻEBY WYKAZAŁ


    cele biznesplanu –poddziaŁanie 19.2 Należy sprawdzić, czy podmiot wskazał, jakie cele pośrednie i końcowe planuje osiągnąć dzięki realizacji operacji (jakie są motywy założenia / rozwijania firmy / potrzeby finansowe).


    Dokument PDF: