Historia


    Prehistoria ziem polskich dr hab. M. Karczewski 13 II 10.00 121 I Ochrona praw własności intelektualnej dr B. Goworko-Składanek 7 II 18.00 47 I Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII w.) prof. T. Chynczewska-Hennel dr hab. J. Urwanowicz, prof. UwB 13 II 9.30 115, 117 II Historia 1918-1945 ...


    Dokument PDF: