4-bit licznik binarny rewersyjny z blokada liczenia


    " 4-bit licznik binarny rewersyjny z blokada liczenia, synchronicznym i asynchronicznym kasowaniem, " sygnalizacja przepelnienia i wyjsciami do 7-segmentowego wyswietlacza LED ze wspolna anoda:


    Dokument PDF: