Źródła komórek krwiotwórczych - szpik, krew obwodowa


    G-CSF – zła tolerancja Stany nagłe w trakcie aferezy – zaburzenia elektrolitowe, uczulenie na antykoagulant Wkłucie centralne – powikłania związane z wkłuciem – stosunkowo częste – zależne od częstości używania wkłuć u dawców ... krew obwodowa dr Emilian Snarski


    Dokument PDF: