(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182001


    fosforowy (V) lub wodoroortofosforan (V) amonu, a następnie wodny roztwór amoniaku do uzyskania odczynu roztworu w granicach pH 6,75-8,5, przy czym układ reakcyjny miesza się, po czym od roztworu reakcyjnego separuje się 6-hydrat ortofosforanu (V) amonu magnezu (MgNH4PO4 · 6H2O) Proces przebiega według równań:


    Dokument PDF: