Microsoft Word 2016 Krok po kroku - warehouse virtualo pl


    Microsoft Word 2016 Krok po kroku to książka pomyślana jako materiał do nauki i pomo- cy dla domowych i biznesowych użytkowników programów Microsoft Office, wyko- rzystujących program Word do tworzenia i edytowania dokumentów.


    Dokument PDF: