Inżynieria Biomedyczna - Strona główna AGH


    Teoria orbitali molekularnych ... Liczba wynikowych kombinacji (orbitali molekularnych) jest zawsze równa liczbie "wyjściowych" orbitali atomowych (takie są reguły tworzenia kombinacji) Każdemu zestawowi współczynników odpowiada wartość energii . 19 2015-12-25


    Dokument PDF: