Programowanie liniowe - cs put poznan pl


    Programowanie liniowe Programowanie liniowe jest najczęściej stosowanym modelem optymali-zacji ze względu na istnienie sprawnych algorytmów znajdowania rozwiąza-nia optymalnego, a także intuicyjność liniowych zależności występujących w modelu. Pewne ogólne własności modeli liniowych omówiono w rozdziale 2. 3.1. Przykład


    Dokument PDF: