Budowa i funkcja genomu ludzkiego - zemby pl


    Pozagenowy DNA to: sekwencje unikatowe, sekwencje powtórzone (repetytywne). Typy sekwencji powtórzonych: 1) Sekwencje powtórzone rozproszone (transpozony i retrotranspozony) - długie LINE (ang. long interspersed nuclear element) długie rozproszone sekwencje j ądrowe; sekwencje o długo ści około 6,4 kb. Najbardziej znana to


    Dokument PDF: