ZESZYT DO ĆWICZEŃ Z ANTROPOLOGII (dla Etnologów)


    Po zapoznaniu się z przyrządami antropometrycznymi (cyrkiel suwakowy, cyrkiel kabłąkowy, antropometr), wykonaj następujące pomiary i wpisz ich nazwy: eu –eu = g-op =


    Dokument PDF: